Komunikat SENT

Nowe obowiązki dla korzystających z bazy SENT

Firmy wysyłające, odbierające i przewożące towary wrażliwe muszą rejestrować przewozy w bazie SENT. Od 1 maja 2019 r. dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Oprócz podania loginu i hasła będzie wymagany także tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowy numer identyfikacyjny.

Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów nakłada na podmioty przewożące tzw. towary wrażliwe obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru. Podstawowym narzędziem do wypełniania tych obowiązków jest system SENT. System ten jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Przedsiębiorca może wypełnić zgłoszenie w bazie SENT po uprzednim zarejestrowaniu się na PUESC (usługa e-Klient).

Od 1 maja 2019 r. dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na PUESC. Oprócz podania loginu i hasła będzie wymagany także tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowy numer identyfikacyjny. Ten sam obowiązek będzie dotyczył także podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru. Dla tej grupy obowiązek ten stanie się wymagalny od 1 sierpnia 2019 r.

Dotychczas wystarczyło utworzyć konto e-mailowe na PUESC. Uwierzytelnienie zarejestrowanego użytkownika PUESC w celu przesłania, uzupełnienia lub aktualizacji zgłoszenia polegało na podaniu identyfikatora użytkownika (loginu) i hasła. Nie było obowiązku podawania 17-znakowego numer identyfikacyjnego. Dlatego zachodziła obawa, że może dochodzić do nadużyć ze strony podmiotów dokonujących przewozu. Sytuacje, że ktoś dokona zgłoszenia na dane innego podmiotu, na który tym samym zostaną przerzucone obowiązki z pakietu przewozowego, wydawały się bardzo prawdopodobne. Dlatego znowelizowano zapisy przepisu § 5 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów. Po wejściu w życie nowelizacji (odpowiednio w maju i w sierpniu 2019 r.) każdy podmiot, który zakończy procedurę uwierzytelniania na PUESC, otrzyma unikatowy 17-znakowy numer identyfikacyjny, który zapobiegnie nieautoryzowanemu dostępowi.

Więcej informacji: PUESC.GOV.PL